Top 3 Krediet Aanbieders - Vergelijk direct de 3 goedkoopste krediet aanbieders!

Hoeveel geld kan ik lenen?

Alvorens deze vraag te beantwoorden, eerst een uitleg over het begrip lenen. Een lening is een financiŽle transactie waarbij de ene partij (de kredietverstrekker) instemt met de andere partij (de kredietnemer) om een bepaalde hoeveelheid geld te verstrekken met de verwachting van totale terugbetaling. De specifieke voorwaarden van een lening worden vaak nader uitgewerkt in de vorm van een akte of een andere overeenkomst. De kredietgever kan rentebetalingen vragen als aanvulling op het oorspronkelijke bedrag van de lening. De lener dient akkoord te gaan met de terugbetaling, met inbegrip van het verschuldigde bedrag, en de rente- en aflossingsvoorwaarden. Sommige kredietverstrekkers kunnen ook financiele sancties opleggen voor het missen of te laat ontvangen van de terugbetalingen.

Omdat een lening verborgen kosten kan bevatten, zoals rente en financieringskosten, zullen veel mensen de neiging hebben de aanvraag te beperken tot een bedrag wat absoluut noodzakelijk is. De aanschaf van een nieuwe auto of een huis vereist bijna altijd een bepaalde leningsvorm, of het nu een hypothecaire lening of een persoonlijke lening betreft. De rente op dit soort grote leningen kunnen worden vastgesteld op het moment van aanvraag of kan verschillen al naar gelang het type van de lening.

Er zijn belangrijke verschillen tussen een gift en geld lenen. Een genereus familielid of een vriend kan u 5000 EUR voor uw auto reparatie lenen. Als er geen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de aflossing, kan het geld kan worden beschouwd als een geschenk. De gever kan dan geen aanspraak maken op de terugbetaling later in een civiele rechtszaak. Maar als de kredietgever ter aanduiding van het geld een leningsvorm afsluit en de leningnemer betaalt lost ook maar ťťn euro af, dan kan het geld kan worden beschouwd als een juridische lening en kan de kredietgever de vraag naar terugbetaling op elk gewenst moment uitzetten. Bij kleine vorderingen kan veel tijd verloren gaan aan het bepalen of dit al dan niet een transactie met geld was, een cadeau of een lening. Dat is de reden waarom het regelen van het papierwerk van essentieel belang is bij het opstellen van particuliere leningen aan vrienden of familieleden.

De meeste aanvragen voor leningen worden behandeld door banken of andere kredietinstellingen. Zij kunnen gebruik maken van een aantal criteria om te bepalen of een potentiŽle kredietnemer in aanmerking komt voor een lening. Er zal altijd gekeken worden naar het financiŽle verleden van degene die de lening aanvraagt (registratie bij het BKR in Tiel), samen met het huidige inkomen en vermogen van de kredietaanvrager. Is de lener in staat om het terug te betalen bedrag (de lening), inclusief rente over de afgesproken termijn te voldoen? Professionele kredietverstrekkers 'verkopen' als het ware geld, dus kredietnemers moeten goed beseffen hoeveel een lening eigenlijk kost in termen van echte euromunten en eurocenten.

Een overzicht van leningen:

Hypotheek
Een hypotheek is het zakelijk recht op onroerend goed als zekerheid voor een aan de eigenaar (hypotheekgever) verstrekte geldlening.

Persoonlijke lening
Een lening bestemd voor een enkel persoon, de aanvrager van de lening. Voor de lening is geen onderpand aanwezig. De rente is hierdoor hoger dan bij een hypothecaire lening.

Achtergestelde lening
Deze leningsvorm heeft als kenmerk dat deze pas zal worden terugbetaald nadat alle andere schuldeisers eerst zijn uitbetaald. Voor deze leningsvorm is een verhoogd risco aanwezig. De rente zal hierdoor ook hoger zijn.

Doorlopend krediet
Doorlopend krediet wordt aangegaan zonder een van te voren bepaald bedrag. De leningnemer heeft de mogelijkheid om het krediet te verlengen over een bepaalde periode.

Overbruggingskrediet
In deze leningsvorm moet een beperkte periode in de tijd worden overbrugd. Bijvoorbeeld de tijd tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van de huidige woning. In het eerste geval dient er direct te worden betaald en in het tweede geval kan dit op een later tijdstip plaatsvinden.

Meest recente artikelen:

Wat is een Doorlopend Krediet?
Hoe pakt ABP de financiŽle crisis aan?
Financiele Bijlsuiter
Goedkoop Geld Lenen
Geld Lenen Huis