Contract onderhands lening

De onderhandse lening is een leenovereenkomst in de vorm van een onderhandse akte van lening. Met andere woorden een schuldbekentenis op naam. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een openbare obligatielening die aan toonder is gesteld. Hoewel de bancaire lening rechtens een onderhandse lening is, wordt deze niet als zodanig beschouwd. Onderhandse leningen betreffen in leningen van niet-bancaire financi´┐Żle intermediairs aan de publieke of private sector. Onderhandse leningen worden niet in een officieel openbaar register ingeschreven. De akten voor onderhandse leningen hoeven derhalve, in beginsel, niet notarieel te worden opgemaakt of aan specifieke vormvereisten te voldoen. De onderhandse kapitaalmarkt heeft de volgende kenmerken. De markt is gesloten en voorwaarden zijn niet openbaar. Vragers en aanbieders onderhandelen over de voorwaarden van de leningsovereenkomst, over het algemeen met de tussenkomst van een bemiddelaar. Het contract is slechts tot op zekere hoogte gestandaardiseerd. De onderhandelingen kunnen onderling verschillen in het effectieve rendement, de looptijd en het plan van aflossing.

De onderhandse kapitaalmarkt onderscheidt zich van een openbare obligatiemarkt, doordat de geldlening niet tot stand komt op een onder enige beurswetgeving vallende markt. De Amerikaanse onderhandse kapitaalmarkt staat model voor een te ontwikkelen Europese onderhandse markt voor ondernemingsfinanciering.