Direct geld lenen

Direct geld lenen is eenvoudig. U kunt kiezen voor een elektronische aanvraag, een schriftelijke aanvraag of een telefonische aanvraag. De laatste twee mogelijkheden om direct geld te lenen worden hier besproken.

Schriftelijke aanvraag

Ga als volgt te werk:
-Vul uw aanvraagformulier volledig in. Stuur het samen met de documenten die op de checklist staan vermeld naar de desbetreffende kredietverstrekker.
-Gebruik hiervoor de portvrije retourenvelop.
-Indien de aanvraag is geaccepteerd, dan krijgt u de kredietovereenkomst inclusief de toepasselijke voorwaarden direct per post toegezonden.
-De kredietovereenkomst moet in twee- of drievoud ondertekend retour worden gezonden naar de kredietverstrekker met alle gevraagde documenten in originele staat (deze krijgt u altijd weer terug). De overeenkomst komt wordt geldig nadat het contract is getekend en ontvangen is door de kredietverstrekker. De kredietverstrekker zal vervolgens de opgevraagde stukken moeten hebben ontvangen en ook hiermee akkoord zijn gegaan zodat de kredietverstrekker het contract mede heeft ondertekend.

Telefonische aanvraag

Bel met de kredietverstrekker van uw voorkeur.
-Samen met een van de deskundige medewerkers bepaalt u de beste leenvorm voor u.
-Indien de aanvraag is geaccepteerd krijgt u de overeenkomst met daarbij de toepasselijke voorwaarden direct toegezonden van de kredietvertrekker.
-Ook nu weer dient u de kredietovereenkomst in twee- of drievoud ondertekend retour te zenden naar de kredietverstrekker met hierbij de orginele gevraagde documenten (deze worden altijd retour gezonden). De overeenkomst komt tot stand als het contract is getekend en ontvangen is door de kredietverstrekker. Deze zal alle opgevraagde stukken moeten hebben ontvangen en hiermee ook akkoord zijn gegaan zodat de kredietverstrekker het contract mede heeft ondertekend.

Houd altijd rekening met het feit dat het bedrag dat u kunt lenen, is afhankelijk van uw netto-inkomen en uw maandelijkse uitgaven. Bepaal voor uw eigen situatie of het gewenste maandbedrag dat u gaat betalen ook daadwerkelijk binnen uw uitgavenpatroon past. Pas als u de hoogte van het bedrag bepaald heeft hoeveel u wilt lenen, kunt u daarna ook uw maandbedrag berekenen.