Geen hypotheek vanwege negatief BKR

Krijgt u geen hypotheek vanwege negatief BKR? Of vraagt u zich af wat het gevolg is van geen hypotheek vanwege negatief BKR? Bij Lenenoverzicht.info kunt u hier lezen wat deze registratie bij het BKR precies omvat. Het Bureau Krediet Registratie is een informatiekantoor waar men ban alle Nederlanders de relevante krediet gegevens registreert. Zoals gezegd is het BKR is een afkorting van Bureau Kredietregistratie en is het kantoor gevestigd in het Brabantse Tiel. Op initiatief van de kredietverstrekkers is het BKR opgericht met als doel het voorkomen dat mensen meer lenen dan men uiteindelijk kan terugbetalen. Indien u een bedrag wilt lenen, hebben allle kredietverstrekkers de mogelijkheid om bij het BKR uw gegevens opvragen. Dit om meer informatie over de persoon te verkrijgen alvorens men overgaat tot het verstrekken van een lening. Samengevat: het BKR informeert en registreert, maar beslist uiteindelijk niet over uw kredietaanvraag. Momenteel staan er ruim 10 miljoen kredieten bij het BKR geregistreerd.

Waarom een BKR-registratie?

Omdat alle kredietverstrekkers een duidelijk beeld willen hebben van hun toekomstige klanten met betrekking tot hun leen- en aflossingsgedrag is het zinvol om deze gegevens ergens centraal vast te leggen. Daarnaast heeft registratie bij het BKR ook een preventieve functie, namelijk om te voorkomen dat mensen meer lenen dan dat zij zich eigenlijk kunnen veroorloven.

Welke kredieten worden geregistreerd?

Nee, alleen kredieten die boven de grens van EUR 500 liggen en een looptijd van op zijn minst drie maanden hebben. Het type krediet maakt in dit geval niet uit. Tevens worden ook hypotheek schulden geregistreerd indien een leningnemer de kritieke termijn van honderdtwintig dagen heeft overschreden en op de hypotheek in deze periode niet heeft afgelost. Leningen met betrekking tot een studie welke zijn afgesloten bij de Informatie Beheer Groep in Groningen worden niet doorgegeven.

Welke informatie heeft het BKR?

Alleen welk krediet u persoonlijk op uw naam heeft staan of in het verleden had staan wordt bij het BKR geregistreerd. Hierbij moet u denken aan de kredietsoort, het kredietbedrag, een eventuele datum waarop u het krediet bent aangegaan en een eventuele datum waarop u het krediet moet hebben afgelost. Naast deze informatie worden ook uw persoonlijke NAW-gegevens bij het BKR geregistreerd.

Kan ik problemen verwachten door een BKR-registratie?

Over het algemeen betekent een registratie bij het BKR nog niet dat u problemen zult krijgen bij het afsluiten van een krediet. Het is namelijk zo dat ieder krediet wordt vastgelegd, zelfs indien u geen problemen met betrekking tot betalen heeft. Voor het overgrote merendeel van de verstrekte kredieten levert dit dan ook geen problemen op. Slecht een kleine minderheid van de bevolking is niet in staat tijdig af te lossen en staat hierdoor met een codering bij het BKR geregistreerd. Voor deze personen zijn er speciale mogelijkheden om alsnog een krediet af te sluiten. In de regel is het wel zo dat het voor deze groep personen een stuk lastiger is om een krediet af te sluiten.

Wanneer krijgt u een BKR-code?

De situatie kan zich voor doen dat u op een bepaald moment niet meer in staat bent om aan al uw betalingsverplichtingen te voldoen met als gevolg dat u een betalingsachterstand oploopt. Indien u twee tot vier maanden met betalen achterloopt, krijgt u bij het BKR de negatieve registratie. Dit wordt ook wel een A-code genoemd.