Goedkope persoonlijke lening

Bent u op zoek naar een goedkope persoonlijke lening? Een persoonlijke lening is een lening met een vast maandbedrag, een vaste rente en een vaste looptijd, kortom veel zekerheid. Dit betekent dat u nooit meer (maar ook niet minder) betaalt dan van tevoren is afgesproken. Een persoonlijke lening kan verschillende looptijden hebben, bijvoorbeeld 48, 60 of 72 maanden. Tijdens de looptijd betaalt u zowel rente als aflossing, zodat de lening aan het einde van de looptijd geheel is afgelost. De rente staat tijdens de gehele looptijd vast. Vanwege de hiervoor genoemde kenmerken van een persoonlijke lening, wordt deze financieringsvorm vaak gebruikt om een product met een beperkte levensduur aan te schaffen. De looptijd kan namelijk worden afgestemd op de levensduur van een product.

Als u de persoonlijke lening eerder wilt inlossen dan de afgesproken looptijd, wordt er een inlossingsvergoeding geheven. Bij gedeeltelijk vervroegd aflossen vindt herberekening plaats van de kredietvergoeding. De betreffende vervroegde aflossingen zullen in mindering komen van de hoofdsom; de hoogte van het overeengekomen termijnbedragen en de hoogte van het kredietvergoedingspercentage blijven ongewijzigd.