Hoeveel doorlopend krediet

Een veelgestelde vraag is hoeveel doorlopend krediet kan ik lenen? Om te bepalen hoeveel doorlopend krediet een persoon kan lenen moet eerst het volgende uitgangspunt in acht worden genomen. Bij de meeste aanbieders van doorlopend krediet bedraagt de limiet 2.250 EUR als ondergrens en EUR 70.000 EUR als bovengrens. De minimale maandtermijn is meestal zo rond de 45 EUR. Met het doorlopend krediet heeft u de mogelijkheid om geld op te nemen totdat de kredietlimiet is bereikt. Alles in één keer op te nemen is niet noodzakelijk. De afgeloste bedragen mogen altijd weer opnieuw worden opgenomen. De enige voorwaarde is dat u niet boven de afgesproken kredietlimiet uitkomt. Bedragen opnemen van uw doorlopend krediet is simpel. U gebruikt hiervoor de speciale opnameformulieren van uw kredietverstrekker. Nadat uw kredietverstrekker het opnameformulier heeft ontvangen, krijgt u het bedrag op uw eigen rekening gestort. Terugbetaling geschiedt door middel van maandelijkse termijnen. Dit maandelijkse bedrag bestaat altijd uit een aflossings- en een rentedeel. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag, het rentetarief van het afgesloten doorlopend krediet is in de meeste gevallen variabel tenzij anders is afgesproken.

Betalingstermijnen

De maandtermijnen voor aflossing worden door u zelf bepaald en afgestemd op uw persoonlijke situatie: een vaststaand of een variabele maandtermijn. In geval van een vaststaand termijn bedrag dient u rond de twee procent van de kredietlimiet te betalen, onafhankelijk van de hoogte van het werkelijk opgenomen bedrag. In geval van een variabel termijnbedrag dient u maandelijks rond de twee procent te betalen van het hoogste bedrag welke is opgenomen. In de regel moet u het doorlopend krediet aflossen na uw 60ste levensjaar. Het is niet mogelijk om dan nog langer geld op te nemen. Elke maand ontvangt u een afschrift met hierop de status van hoeveel doorlopend krediet er nog open staat.