Het nut van de financiele bijsluiter

Loop geen onnodig risico, lees altijd de financiele bijsluiter. Na jaren politieke voorbereiding werd op 1 juli 2002 de regelgeving van kracht dat instellingen die financieel gerelateerd zijn en een ingewikkeld financieel product aanbieden, een financiele bijsluiter beschikbaar moeten stellen. Drie doelen had de overheid: de consument goede informatie verschaffen, de vergelijkbaarheid tussen soortgelijke producten bevorderen en voor de concurrerende aanbieders het speelveld zo gelijk mogelijk maken. De AFM werkte de regels verder uit en houdt sindsdien actief toezicht. Is er een financiele bijsluiter en deugt deze wel? Mooie doelstellingen maar de praktijk bleken weerbarstig. De tekst van de financiele bijsluiter werd vaak niet begrepen. Te veel mensen lazen hem niet eens. Daarom kwamen in oktober 2006 nieuwe voorschriften. Iedere aanbieder moet sindsdien hetzelfde format gebruiken. Wat zijn de risico's bij goedkoop geld lenen Wat zijn de risico's, de kosten? Wat gebeurt er bij het eerder beeindigen van de overeenkomst? Wat is de opbrengst? Al deze informatie moet passen op twee A4-tjes, en wordt vermeld in een vaste volgorde.

De klant voorop In reclames moet de aanbieder altijd naar de bijsluiter verwijzen en sinds 2006 hoort daar een risico-indicator bij. Maar wie bepaalt hoe hoog het risico is? Dat gebeurt al tijdens de ontwikkeling van het product bij een financiele instelling zoals de bank. De AFM stelt een tool beschikbaar die rekening houdt met diverse factoren en met de aard van het product. Bij een beleggingsproduct bijvoorbeeld is de vraag of moet worden uitgegaan van een looptijd van een jaar (zoals bijvoorbeeld bij beleggingsfondsen) of dertig jaar (zoals bijvoorbeeld beleggingshypotheken). De risico-indicator gaat daarnaast uit van het product zelf en houdt geen rekening met de specifieke situatie van de klant. Bijna alle beleggingsfondsen in de markt hebben tot nog toe de risico-indicatie "zeer groot" gekregen. Dit komt omdat de AFM-systematiek het risico van deze fondsen over 1 jaar meet. De kans op schommelingen is dan groot. Producten met een looptijd van dertig jaar krijgen veel vaker het etiket van een zeer klein risico. Met andere woorden: het onderscheidend vermogen van de financiele bijsluiter en de risico-indicator zijn niet bijster groot.
Naar een artikel van de Binnen een uur geld lenen

  • Snel geld lenen
  • Wat is microkrediet

    • Aangepast zoeken