Hoe pakt ABP de financiŽle crisis aan?

De buffer van ABP, bedoeld om financiŽle tegen vallers op te vangen, is sterk teruggelopen. De ontwikkelingen op de beurzen en de dalende rente zijn daar de oorzaak van. Om de buffer weer op peil te brengen, heeft ABP een herstelplan opgesteld. In de tussentijd komt ABP zijn verplichtingen gewoon na.

Waarom een herstelplan?
De financiŽle positie van APB is, net als die van andere pensionfondsen, de afgelopen maanden hard achteruit gegaan. De verhouding tussen het geld dat ABP bezit en het totaal aan pensionen dat het ABP nu en in de toekomst moet gaan betalen, is verslechterd. Eind 2008 was de dekkingsgraad 90%. Dat is te weinig maar het ABP kan zijn verplichtingen nakomen en de pensioenuitkeringen worden net als anders gewoon uitbetaald. Om te garanderen dat ABP in de toekomst pension kan blijven uitbetalen, zijn maatregelen nodig. De Pensionwet schrijft zo'n situatie voor dat ABP, net als andere pensioenfondsen, een herstel plan opstelt.

Wat staat erin?
Kern van het herstelplan is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van ABP weer op peil te brengen. Het plan beschrijft hoe de verhouding binnen vijf jaar boven de 105% moet komen. En in vijftien jaar tot minimaal 125%. Van jaar tot jaar is een planning gemaakt hoe de verhouding zich moet ontwikkelen. Lukt dat niet, dan zijn andere maatregelen nodig.

Wat vindt de Nederlandse bank ervan?
De Nederlandse bank moet de herstelplannen van de pensioenfondsen goedkeuren. ABP heeft het herstelplan voor 1 april 2009 ingediend bij DNB. Dat wil niet zeggen dat het plan ook goedgekeurd is. Voor de zomer zal duidelijk zijn of DNB akkoord gaat het plan. Er kunnen dus nog aanpassingen plaatsvinden. ABP gaat het herstelplan zoals het nu is ingediend, wel uitvoeren.

Wie bepaalt wat er met het pensioen gebeurt?
ABP kan het vermogen vergroten door de premie te verhogen en door het beleggingsbeleid aan te passen. De verplichtingen van het ABP kunnen verlaagd worden door de pensioenen en de pensioenopbouw niet of minder mee te laten groeien met de lonen. En door de opgebouwde pensioenen te verlagen. ABP kan de inhoud van de pensioenregeling niet aanpassen. De Pensioenkamer is verantwoordelijk voor de inhoud van de regeling. Deze is een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties dat gaat over de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Meer info op ABP.nl