Doorlopend Krediet

Hoe omschrijf je nu precies het doorlopend krediet? Hoewel de meeste mensen deze vraag wel kunnen beantwoorden en weten wat het doorlopend krediet is, volgt hier toch even een korte uitleg.

Bij het doorlopend krediet wordt met een geldverstrekker (bank, verzekeraar) afgesproken hoeveel geld je maximaal mag lenen. Dit wordt ook wel de kredietlimiet genoemd. Een doorlopend krediet wordt vaak afgesloten als de krediet aanvrager nog geen inzicht heeft over de exacte hoogte van het benodigde krediet. Te denken valt bijvoorbeeld aan een verbouwing, of als je nog niet precies weet hoeveel je uiteindelijk nodig hebt.

Door de verschillende geldverstrekkers worden verschillende krediet limieten gehanteerd. Vaak hanteren aanbieders ook een ondergrens van 1500 of 2000 euro die je minimaal moet lenen om voor een doorlopend krediet in aanmerking te komen.

Het rentegedeelte van het maandbedrag is niet van tevoren bepaald. De hoogte van de te betalen rente is steevast afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkt. Indien deze rente hoog is, duurt het langer voordat je schuldenvrij bent want je betaal per maand minder aan aflossing. Een doorlopend krediet heeft dan ook een variabele looptijd. Over het algemeen heb je wel de mogelijkheid om extra aflossingen te doen zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Voor zover het kredietlimiet dit toelaat mogen alle bedragen welke eerder zijn afgelost ook weer opnieuw worden opgenomen. Juist door dit soort afspraken is het een doorlopend krediet een zeer flexibele vorm van lenen. De rente welke reeds betaald is, kan alleen van de belasting worden afgetrokken indien het doorlopend krediet aantoonbaar gebruikt is voor de onderhoud, verbetering of aankoop van een eigen woning die tevens als hoofdverblijf dient.>