Voorbeeld contract lening

Het aanvragen van een voorbeeld contract lening is ronduit eenvoudig. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is contact opnemen met uw adviseur. Deze zal u vertellen welke documenten u met het aanvraagformulier mee moet sturen. Als u de gevraagde documenten heeft verstrekt kan de voorbeeld contract lening worden opgemaakt. Op basis van dit voorbeeld contract kan de lening dan worden afgesloten of in sommige gevallen kan er onderhandeld worden over een aantal inhoudelijke zaken mbt de geld lening. Gaat u akkoord dan wordt het geld overgemaakt naar de door u opgegeven bank- of girorekening. U ontvangt dan ook de originele documenten en een kopie van de ondertekende kredietovereenkomst retour. Bij alle leningaanvragen wordt informatie ingewonnen bij het BKR over lopende en/of reeds afgeloste financieringen. Dit is nodig voor de beoordeling van uw kredietaanvraag. Ook wordt gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden, uw inkomen en uitgaven, enzovoort. Nadat u het contract heeft ondertekend, wordt uw lening geregistreerd bij het BKR.