Wat is het microkrediet?

Onder microkrediet wordt verstaan een lening welke verschaft wordt aan personen in ontwikkelingslanden. Het uitganspunt hierbij is niet het lenen van een groot bedrag maar het lenen van kleinere bedragen tot een maximum van enkele honderden euro's. Het te lenen microkrediet is voor veel banken totaal niet winstgevend en dus aantrekkelijk om uit te lenen. Het microkrediet wordt verstrekt aan een bepaalde groep mensen. Deze groep is gezamenlijk verantwoordelijk voor het terugbetalen van het microkrediet. Het idee achter deze contructie is dat de groepsleden zich gezamenlijk geroepen voelen om het microkrediet zo snel mogelijk terug te betalen. Gebeurd dit niet, dan zal de rest van de groep zich benadeeld voelen.

Gebruik van microkrediet

De mensen woonachtig in ontwikkelingslanden hebben het over het algemeen financieel erg zwaar hebben. Juist deze groepen mensen komen in aanmerking voor het microkrediet. Door deze lening zijn zij in staat spullen of dingen te kopen, denk maar eens aan een koe, hiermee kunnen zij geld verdienen, het verkopen van de melk van de koe bijvoorbeeld. Van deze opbrengst kunnen zij dan de lening weer afbetalen en vervolgens daarna een eigen bestaan opbouwen. Dit kunnen ze dan financieren met het geld dat ze nu verdienen. Op deze manier wordt de mogelijkheid gecreerd om een relatief laag bedrag een leven op te bouwen en zonder grote financiŽle belemmeringen proberen te leven.

Is het microkrediet een middel om armoede te bestrijden?

Uit de praktijk is gebleken dat de vraag naar deze vorm van leningen hoog is. De rente op dit soort leningen schommelt zo rond de 20 procent. Helaas is dit nodig om de kosten van de lening te dekken. Tevens is dit ook een vereiste om je volledig in te zetten voor de terugbetaling van de lening. De afbetaling van het microkrediet zal wekelijks plaats m,oeten vinden. Het is gebleken dat het overgrote deel van het aantal leningen (98%) volledig afbetaald wordt, juist door dit soort regelingen en het gegeven dat men gezamenlijk de lening krijgt. Misschien mag daarom wel de conclusie worden getrokken dat dit niet het ideale middel is om de armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden, maar dat het wel de moeite waard is om het microkrediet verder te ontwikkelen gezien de goede resultaten die tot nu toe geboekt zijn.